Serveis de serigrafia en Barcelona per empreses i particulars

Serigrafia
La serigrafia avui dia es pot considerar una disciplina que engloba altres com: tampografia, offset, plotter,...
Impressió Digital
Impressions digitals en gran format. Alta resolució.
Rotulació - Plotter de tall
Impressió i tall de vinil adhesiu. Garantia de 7 anys en vinils.
Tampografia
És la tècnica més habitual pel marcatge de peces industrials i publicitat. Permet la transferència d'una imatge a una superfície de formes diverses: còncava, convexa,... convexa,...
Offset
Aquesta tècnica és similar a la litografia; un métode de impressió de documento i imatges en distints suports. Perfecte per grans quantitats i treballs d'una qualitat alta.
Termogravat
Tècnica d'impressió en sec per transferència tèrmica. Té aplicacions diverse: capses, invitacions, revistes, electrodomèstics, comètics, targetes, entrades,...T
Rotulació
Rotulació de vehicles amb materials de primera qualitat resistents a qualsevol element advers del temps.
Uvi Selectivo
Reserva UVI és un acabat que o que embelleix qualsevol producto amb l'aplicació del vernís a una zona determinada. Molt adient per targetes, portades de llibres, agendes,...